City - dvar
נווט למעלה
כניסה
כתובת: ד.נ. הנגב 85465. בית המועצה ממוקם ליד קיבוץ מגן
טלפון : 08-9929106
פקס :
שעות קבלה:

הורים ותלמידים

אגף החינוך עוסק מדי יום בעשיה המשמעותית בחיי הקהילה ולעוסקים בה ניתנה הזכות וההזדמנות להשפיע על דור ההמשך וערכיו.

אגף החינוך מלווה את מוסדות החינוך ונדרש למתן מענה לכלל מערכת החינוך (ילדים, הורים, צוותים) הלומדים באזור המועצה או מחוצה לה בפן החברתי, רגשי ופדגוגי במידת האפשר למצב הנתון. אנו עושים זאת באמצעות פגישות מעקב, ועדות השמה, שיבוצים, תוכניות התערבות, איתור  ומניעה בכל המערכת, החל ממעונות היום ועד סיום יב', בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. 

בנוסף, אנו מקפידים מדי שנה לחשוף את הציבור כולו לידע נרחב בתחום התפתחות הילד בגילאים השונים וזאת במטרה לייצר שיח קהילתי משותף ובונה.

אני מזמינה את כלל ההורים להיות שותפים לשיח זה המאפשר לנו לקדם יחדיו את מערכת החינוך.

באמצעות האתר "סיסמא לכל תלמיד" אשמח להביא לפתחכם מידע רלוונטי ולתקשר עימכם.

 

בברכה

יעל אדר

מנהלת אגף החינוך