דפים - כל המסמכים
כתובת: מועצה אזורית אשכול , ד.נ.נגב.85465, מייל: school@n-e.org.il
טלפון : 08-9982992/3
פקס : 08-9982994
שעות קבלה:
  
  
  
  
  
  
  
connectus.aspx
  
08/09/2016 17:34ללא מידע נוכחותשמרית בניטה
educationalemergency.aspx
  
21/06/2012 12:44ללא מידע נוכחותאירנה אפשטיין
educationalemergency1.aspx
  
21/06/2012 09:01ללא מידע נוכחותפולי פירון
ללא מידע נוכחותפולי פירון/school/neshkol/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
emergency.aspx
  
29/08/2013 12:12ללא מידע נוכחותנירה דישי
check10/school/neshkol/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
hazon.aspx
  
04/08/2014 12:27ללא מידע נוכחותרעות אזולאי
ללא מידע נוכחותרעות אזולאידף בסיסי
home-page.aspx
  
17/02/2020 11:24ללא מידע נוכחותאסף פורברג
ללא מידע נוכחותאירנה אפשטיין/school/neshkol/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
metzuyanot.aspx
  
22/11/2011 18:58ללא מידע נוכחותאיריס אבני
ללא מידע נוכחותאיריס אבנידף בסיסי
missionPage1.aspx
  
23/10/2013 14:42ללא מידע נוכחותנירה דישי
ללא מידע נוכחותנירה דישיגוף בלבד
missionPage2.aspx
  
23/10/2013 14:45ללא מידע נוכחותנירה דישי
ללא מידע נוכחותנירה דישיגוף בלבד
rights.htm
  
19/01/2012 10:52ללא מידע נוכחותמיטל זיסו
takanon.aspx
  
04/08/2014 12:28ללא מידע נוכחותרעות אזולאי
ללא מידע נוכחותרעות אזולאידף בסיסי
tfasim.aspx
  
04/08/2014 12:29ללא מידע נוכחותרעות אזולאי
ללא מידע נוכחותרעות אזולאידף בסיסי
אמנות1.aspx
  
07/11/2013 09:04ללא מידע נוכחותאיריס אבני
ללא מידע נוכחותאיריס אבנידף בסיסי
בריאות.aspx
  
22/01/2012 11:01ללא מידע נוכחותאירנה אפשטיין
ללא מידע נוכחותאיריס אבנידף בסיסי
האחר הוא אני.aspx
הוצא אל: איריס אבניהאחר הוא אני.aspx
הוצא אל: איריס אבני
  
20/11/2013 12:42ללא מידע נוכחותאיריס אבניללא מידע נוכחותאיריס אבניללא מידע נוכחותאיריס אבנידף בסיסי
חידון-וירטואלי.aspx
  
27/11/2012 11:35ללא מידע נוכחותפולי פירון
ללא מידע נוכחותאיריס אבנידף בסיסי
מסיק-זיתים---ב3.aspx
  
11/10/2012 13:57ללא מידע נוכחותאיריס אבני
ללא מידע נוכחותאיריס אבנידף בסיסי
סל-גל.aspx
  
23/01/2013 11:36ללא מידע נוכחותאיריס אבני
ללא מידע נוכחותאיריס אבנידף בסיסי
פתיחת-שנת-הלימודים---תמונות.aspx
  
29/08/2012 08:08ללא מידע נוכחותאיריס אבני
ללא מידע נוכחותאיריס אבנידף בסיסי