metzuyanot
נווט למעלה
כתובת: מועצה אזורית אשכול , ד.נ.נגב.85465, מייל: school@n-e.org.il
טלפון : 08-9982992/3
פקס : 08-9982994
שעות קבלה:
שונה לאחרונה ב- 22/11/2011 18:58 על-ידי איריס אבני
 
images.jpg
מצוינות בחינוך
 
השנה זו השנה החמישית בה מתקיימת ומופעלת  תוכנית "מצוינות 2000" ע"י העמותה למצוינות בחינוך בבית הספר.
תוכנית זו פועלת בבתי הספר במטרה לקדם מצוינות, יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב תלמידים. התוכנית פועלת במספר אופנים ופונה אל המצטיינים שבתלמידי בית הספר.
השנה נרחיב את פעילותנו, גם לפעילות חברתית, ונטפח מנהיגות חברתית ומחויבות אישית בתלמידי המצוינות, אשר יפעלו למען חברת הילדים בבית הספר ושיפור האקלים הבית ספרי.
אנו מקווים שנצליח גם השנה:
·       לטפח מצוינות ויצירתיות בקרב הילדים בבית הספר.
·       לטפח את התלמידים כאדם חושב, יוזם ויוצר.
·       לטפח מנהיגות חברתית.
 להעניק לתלמידים מיומנויות למידה וחקר לפיתוח חשיבה מדעית  ומתמטית.  
 להגביר את המוטיבציה של התלמידים להבנת תופעות הטבע והעולם  הסובב אותם, באמצעות חקר וניסוי.   
לעודד את התלמידים ולחזק את ביטחונם העצמי לחתור למצוינות ולהתקדם לרמות לימודיות גבוהות.
אנו מקבלים בברכה את התלמידים החדשים שמצטרפים אלינו השנה, מקווים שייהנו ויפיקו את המרב מהתוכנית.
                                                                                            
צוות מצוינות