ניצני אשכול - hazon
נווט למעלה

חזון ויעדים

חזון ויעדים1.jpg  
חזון ויעדים2.jpg

 

  חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב

  

בית הספר שואף להכין את התלמידים לחברה עתירת טכנולוגיה ומדעים (המאה ה-21) תוך שמירה על התפיסה החינוכית.
 
השבחת ההוראה והלמידה תוך יישום פדגוגיה מתוקשבת ושימוש מיטבי בכלים טכנולוגיים ובהתאמה למקצועות הליבה והתלב"ס.
 
פיתוח מצויינות מדעית טכנולוגית באמצעות סביבה דיגיטלית מתקדמת.