האחר הוא אני - שכבה ה
כתובת: מועצה אזורית אשכול , ד.נ.נגב.85465, מייל: school@n-e.org.il
טלפון : 08-9982992/3
פקס : 08-9982994
שעות קבלה:
שכבה ה'
בפעילות עסקנו בהכרת האמנה לקידום חברת מופת והבנה בחשיבות ההכרה באחר.
התלמידים התחלקו לשמונה קבוצות וכל קבוצה עסקה בהיגד אחר מתוך האמנה. לאחר דיון בהיגד הילדים רשמו כל אחד מהם על כף יד שהכין מנייר צבעוני מה הוא מתחייב לעשות בכדי לקדם את ההיגד מתוך האמנה.
כמו כן עשינו פעילות בנושא השיר "פרח עציץ" של חיים נחמן ביאליק. הילדים נחשפו לשיר. ציירו בעקבותיו ציורים של פרחים, דיברו על מיהו ומהו חבר, על פי תפיסתם, ודנו בכיתה על תוכן השיר וכיצד הוא מתקשר לנושא "האחר הוא אני".

 

שכבה ה.png