מועצת תלמידים - competition
מבנה מועצת התלמידים ואופן עבודתה:
 
* למועצה ייבחרו תלמידי כיתות ד' – ה' – ו' כדלקמן:
כיתות ד' - ה'  יבחרו שני נציגים מכל כיתה- בן ובת  (בסה"כ שישה מכל שכבה).
כיתות ו' יבחרו שלושה נציגים מכל כיתה- בנים ובנות (בסה"כ שישה מהשכבה).
מומלץ לבחור מחדש לפחות אחד התלמידים מכל כיתה שהשתתפו במועצה בשנה שעברה.
* המועצה תיפגש בימי א' בשעה 5. מזל וססיליה יובילו את המועצה.
* המועצה תבחר שני יושב ראש. לתפקיד זה יתקיימו בחירות דמוקרטיות (קלפי) בתום תהליך  
  הבחירות, בקלפי יצביעו כל תלמידי בית הספר.
 
קריטריונים לבחירת חבר במועצת התלמידים
 
על המועמדים לענות על הקריטריונים הבאים:
* אחריות אישית
* התנהגות נאותה בבית הספר בכל מסגרות הלמידה, בהלימה לתקנון בית הספר
* כבוד לזולת ויכולת עבודה בצוות
* נכונות לתרום מזמנו ומרצו
* ערנות לסובב ואכפתיות
* חשיבה ביקורתית
* יוזמה
* נקיטת עמדה
* כושר ביטוי