מועצת תלמידים - duty
מועצת תלמידים בניצני אשכול
צוות דמוקרטיה בביה"ס: מזל וססיליה
 
 מטרות העל של מועצת התלמידים בביה"ס ניצני אשכול:
מועצת התלמידים כגוף נבחר אמורה לייצג את כלל התלמידים בבית הספר כלפי ההנהלה ולכן, על חברי המועצה להיות שותפים ואחראים לגיבוש אורח החיים בבית הספר - כנציגי התלמידים.
על המועצה, כקבוצה חברתית מובילה בבית הספר, לדאוג לביצוע פעולות חברתיות ותרבותיות ולגוון את הפעילות בבית הספר לטובת כל  התלמידים.

מטרות אופרטיביות:
א.  להוות גוף מנהיגותי יוצר לתלמידי ביה"ס.
ב.  להוות גוף מקשר בין הנהלת בית הספר לתלמידיו.
ג.   לעודד יוזמות חברתיות ותרבותיות בקרב תלמידי בית הספר.
ד.  לפרסם וליידע על פעילויות ויצירות של תלמידי בית הספר בקרב התלמידים,
ההורים, המורים והקהילה (בעלון או דרך אתר בית הספר).