מגוון המינים2.png
תרומה לקהילה333.png שימוש
אנרגיה
אנרגיה הדברה
 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 
 
התלמידה מורי שחורי מכיתה ג'1 ציירה את הגינה המקיימת בניצני אשכול: 
 

ציור גינה - מורי שחורי.jpg