גינה מקיימת - תרומה לקהילה
תרומה לקהילה
  שיעור העשרה לשכבה ה' –  גינה משותפת עם חברי "נווה אשכול"
לאורך השנה, במסגרת שיעור העשרה "גינה לימודית", מתקיימת פעילות משותפת של התלמידים וחברי נווה אשכול בשטח
נווה אשכול ובשטח הגינה הלימודית בבית הספר (לסירוגין).   
השיעור מהווה משאב לקידומן של מספר מטרות:

*  יצירת קשר בין הילדים לקהילה.  * חיזוק תחושת שייכות ואחריות למקום תוך שיתוף פעולה עם הסבים בנווה אשכול.
*  חיזוק הקשר בין בית הספר לנווה אשכול.  * התחברות לתהליכי צמיחה בגן ולמידה מהסבים שחלקם בעלי ניסיון.
*  יצירתיות.  * מגע בלתי אמצעי עם חומרים כמו אדמה, מים, צמח.  * הבנת תהליכים וקבלת רעיונות מן הטבע.
* תחושת חילופי עונות כפי שמתבטאים בצומח  הגן  (הגן מעוצב באופן שנושא חילופי העונות יבוא לידי ביטוי).
* פיתוח מיומנות טכנית וטכנולוגית.  * סביבה ידידותית ומרגיעה לכלל התלמידים ולילדים בעלי צרכים מיוחדים במיוחד.

 

 בגינה המקיימת בבית הספר בחודש טבת

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 

 בנווה אשכול בחודש אדר

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.