מועצה ירוקה תשע-ד.png
מי אנחנו.png מה חדש.png כדאי לדעת.png סקרים ירוקים.png
מטרות המועצה הירוקה בבית הספר:
1. לדאוג לקשריו של התלמיד עם הסביבה והקהילה בה הוא חי.
2. לחבר את הקהילה המקומית לבית הספר.
3. לחנך לאזרחות פעילה ולערכי קיימות.
4. להוביל נושאים המעסיקים את התלמידים בסביבתם הקרובה.
5. ללמוד איך לחיות באופן יותר מקיים כמו: שימוש חוזר, חיסכון בנייר, חיסכון בצריכת החשמל בביה"ס - התייעלות אנרגטית, חיסכון בצריכת מים, הפרדת פסולת, שמירה על ניקיון.
6. לשמש דוגמה חיובית ומעודדת לאורח חיים מקיים ולהשתלב במגמה ארצית ועולמית: לא רק בדיבורים אלא בעיקר במעשים.
 
2013-10-27 11.48.29.jpg