מערכת שעות - כל הפריטים
קבצים מצורפים
  
  
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
יום ו'
  
שפה - כתיבה
שפה
אנגלית
תנ''ך
מתמטיקה
שפה
  
אנגלית
זה''ב
ספורט
מתמטיקה
אנגלית
שפה
  
סביבה
מתמטיקה
אנגלית
שפה
שיעורי בחירה
מפתח הלב
  
כתיבה
מתמטיקה
מדעים
שפה
שיעורי בחירה
ספורט
  
אמירים
מדעים
אומנות

 

 

כישורי חיים
  
אמירים
מועצת תלמידים/מחשבים
אומנות

 

  
מתמטיקה
כישורי חיים