חינוך גופני - v
כניסה
​​
כיתה ו
 
כיתה ה'3 ​כיתה ה'2 כיתה ה'1​ כיתה ו'3 כיתה ו'2 ​כיתה ו'1 ימים 
​נגד ו'2 22.12.14 ​נגד ה'1 22.12.14
​שני 
​נגד ו'2 22.12.14 נגד ה'2 31.12.14 ​רביעי 
   
 
 

 קישורי סיכום