לימודי מצוינות - מנהיגות ירוקה
נווט למעלה
סיכום שיעור 29.1.2013 (פרוטוקול)
תכנית עבודה:
5.1.14 המשך פעולות הכנה לפינה ירוקה בכיתות ופתיחה בתחרות איסוף בקבוקים ופחיות בין השכבות.
12.1.14 כניסה לכיתות והצגת הנושא בפני התלמידים.
ביום חמישי ה- 17.1 נפגש  לחלוקת תפקידים והתארגנות לקראת השתילות בט"ו בשבט.
השתילות יהיו ביום ראשון 19.1.14 - באחריות צוות מנהיגות ירוקה.
החלטת הקבוצה לגבי איסוף בקבוקים- פנייה של ועד הורים שכבה ו'  
הועד רוצה שהאיסוף יהיה באחריות שכבה ו' על מנת לאסוף כספים למסיבת הסיום. הועד לא מסכים למסור את התפקיד. מציעים: מנהיגות ירוקה תאסוף את הבקבוקים, הפרסים (צבירת הנקודות) יהיו לצוות לפעילות בית ספרית. הכסף שייאסף יינתן לשכבה ו' לטובת המסיבה.
 
חלוקת הצוות להכנת הפעילויות בשכבות
אדר ונעם - שכבה  א'
גל סול  - שכבה  ב'
רוני ועדן - שכבה ג'
סול ונועה - שכבה ד'
אור ושגיב - שכבה ה'
נעם, עדן ורוני -שכבה ו'