נאמני מחשב 2012 - home_page
comp_trustees_banner2.jpg

 

 

נושאי ההשתלמות
 
מטרות הסדנה
 
אחריות, אחריות אישית-חברתית
עולם האינטרנט
office בתמציתיות
2010 SharePoint
משחקים ברשת
 להרחיב את ידיעותיהם של התלמידים בנושאי הסדנה
לפתח תלמיד אוריין מחשב
להכשיר תלמידים שיוגדרו כנאמני מחשב ויובילו את התקשוב בבית הספר מהפורטל הראשי ועד לאתרי הכתות והמקצוע
 
 
 
syllabus_but.gif