חקרשת - דף הבית
כתובת: מרכז צוחר - ד.נ. נגב, צוחר
טלפון : 08-9982116
פקס : 08-9982174
שעות קבלה:

למורה:
בחלק זה על המורה לרשום פסקה
קצרה המציגה ללומדים את הפעילות ומשמשת בו זמנית לשתי מטרות: ליצור עניין ולהכין את הקוראים לצפוי לבוא. אם קיים סיפור רקע לפעילות או תפקידים (כגון: "אתה כתב עיתון המסקר אירוע ואני אמור לדווח עליו...") הם מוצגים בקצרה בחלק זה. אם אין מרכיב מסוג זה, אזי יספק המבוא תמונת-על של הפעילות ויציג את הנושא המרכזי או את הבעיה שבה תתמקד הפעילות
.
על המבוא להבהיר היטב מהי השאלה המרכזית שבה תתמקד הפעילות כולה.
 

 

המרכיבים ופירוטיהם נלקחו מאתר: http://webquest.edu.haifa.ac.il/Building%20Blocks.htm 

 

 

יש למחוק את הדבר למורה ולהחליפו במבוא לתלמידים.

 

 

למורה: הוסף כאן תמונה הקשורה לנושא.

שימו לב: במידה וברצונכם להוסיף תמונות רצות - יש להעלות תמונות לתוך הספרייה "תמונות רצות" ולהגדיר ב-Web Part התחתון את הספרייה שמתוכה יוצגו התמונות. ואל תשכחו למחוק את הווב-פרט אם הוא מיותר.