חקרשת - מדריך למורה
תבנית חקרשת
(לא לשכוח למחוק את הדף הזה)
 
הרעיון הכללי
פיתוח פעילות חקרשת אינו שונה מתכנון וניהול של כל שיעור טוב.
בחקרשת מציגים ללומדים מטרה כללית והקשר רלבנטי לפעילות, מגדירים משימה ברורה - מעניינת וברת ביצוע, מספקים הדרכה, מקורות ותמיכה להשלמת המשימה, ומסבירים כיצד תוערך עבודתם. לבסוף מסכמים את הפעילות ומה הושג בה.
 
מבנה כללי זה יכול לשמש להשגת מטרות לימודיות שונות במגוון נושאים ורמות. חקרשת מאפשר למידה מסוג אחר לתלמיד, בה התלמיד מבנה את הידע שלו על פי חיפושיו ברשת וכן נעזר בידע שרכשו חבריו לצוות כדי להשלים את המשימה ובכך את הידע על הנושא הנבחר.
 
הנחיה לגבי הרשאות
יש לתת באתר הרשאה של שליטה מלאה למורים המלמדים את הנושא. לתלמידים יש לתת הרשאה של השתתפות.
פירוט הדפים והרכיבים
 
דף הבית
משימה
תהליך
מקורות מידע
מחוון הערכה
סיכום
Web Part של עורך תוכן הכולל פסקה קצרה המציגה ללומדים את הפעילות.
Web Part של עורך תוכן הכולל את אפיון המטרה הסופית של המשימה (ולא שלבי ביצוע המשימה!)
Web Part של עורך תוכן המתאר באופן מפורט את שלבי ביצוע המשימה.
Web Part של עורך תוכן הכולל הסבר לתלמידים על המקורות, באם אלו מקורות צוותיים או לכלל התלמידים המבצעים את המשימה.
Web Part של עורך תוכן הכולל בתוכו את הערכת התלמיד/ים על פי הקריטריונים שתקבעו. ההערכה תהיה איכותית או מספרית או שתהיה גם וגם.
Web Part של עורך תוכן שיכלול סיכום קצר המתאר מה השיגו הלומדים בפעילות זו. יכלול גם סוגיות להרחבה.
Web Part של עורך תוכן שיכלול תמונה הקשורה לנושא הפעילות.
רשימה מותאמת אישית בשם "ממצאים" (ניתן לשנות את שמה). לכאן התלמידים מעלים את התוצרים שלהם.
ספריית קישורים בשם "מקורות מידע – קישורים". הרשימה תכלול קישורים רלוונטיים לתלמידים.
ספריית קישורים בשם "קישורים להרחבה" שתכלול קישורים לאתרים המרחיבים את הנושא מעבר לפעילות.
KwizCom Image Rotator – רכיב שיכלול בתוכו תמונות רצות הקשורות לפעילות. לא חובה להשתמש ברכיב הזה, אלא אם כן הוא משרת את המטרה.
לוח דיונים – "פורום צוותים לחקרשת". כאן ניתן לפתוח דיון לכל צוות, לתוך הדיון התלמידים יעלו את הממצאים האישיים בטרם נפגשו בצוותי עבודה לסיכום, ארגון והכנת התוצרים הצוותיים.
ספריית מסמכים בשם "מקורות מידע – קבצים". הספרייה תכלול מסמכים העוזרים לתלמידים במהלך עבודתם.