חקרשת - מחוון הערכה

למורה:
- בחלק זה יש להציג הסבר על אופן הערכת התוצר על פי קריטריונים ברורים. 
- זה המקום להבהיר גם האם יהיה ציון אחד לכל צוות או ציונים נפרדים לכל תלמיד, ועל פי מה יקבע הציון. 
-
יש להציג טבלה שבה ההערכה יכולה להיות איכותית או כמותית או שתכלול את שניהם.

הגדילו את הטבלה על פי מספר הקריטריונים שלכם והגדירו את הציונים בהתאם למקובל.

 

הקריטריון

 

 

 

רמה

 

 

 

רמה מינימלית

 

 

 

רמה בינונית

 

 

 

רמה גבוהה

 

 

 

עבודת צוות

 

 

 

 30 נק'

 

 

 

אין שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה. חלוקת תפקידים לא מתאימה לכישורי התלמיד. אין תוכנית עבודה ואין עמידה בלוח הזמנים.

 

 

 

שיתוף פעולה חלקי, לא כל משתתף ממלא את תפקידו, ו/או אין עמידה בזמנים.

 

 

 

שיתוף פעולה מלא. חלוקת תפקידים מתאימה לכישורי התלמידים. עמידה בלוח הזמנים ותרומה ניכרת של כל משתתף.

 

 

 

שימוש במקורות

 

 

 

 20 נק'

 

 

 

שימוש בחלק קטן ממקורות המידע.

 

 

 

שימוש לא מספק במקורות.

 

 

 

שימוש רחב במקורות המידע

 

 

 

התוצר הסופי

 

 

 

 50 נק'

 

 

 

הקמפיין אינו מתאים למאפייני הלקוח, ו/או חורג מתקציב, ו/או בעל חוסר התאמה חזותית ורעיונית.

 

 

 

הקמפיין בנוי באופן חלקי, שאינו מתאים לצרכי הלקוח, ו/או עם חריגות בתקציב, ו/או בעל חוסר התאמה חזותית ורעיונית.

 

 

 

הקמפיין בנוי בצורה מקורית ואסתטית המתאימה ביותר למאפייני הלקוח, המוצר והתקציב.