חקרשת - מקורות מידע

הסבר למורה

המקורות והמשאבים (המקוונים והלא מקוונים) שמלווים את החקר מוצגים בשלב המתאים בתהליך.
הפעילות יכולה לכלול סדרה אחת של מקורות לכולם או מקורות שונים לכל קבוצה/תפקיד (אם יש כאלה).
- בפעילות עצמה - יש למחוק שורות אלו ולכתוב כאן הסבר קצר לתלמידים שמתייחס
למקורות

 

 

 מקורות מידע - קבצים

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "מקורות מידע - קבצים".

 

 

 מקורות מידע - קישורים

 
  
ערוך
  
הערות
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "מקורות מידע - קישורים".