חקרשת - משימה

למורה:

- בחלק זה עליך להגדיר את התוצר או התוצרים שהלומדים נדרשים לספק בתום הפעילות.
- יש להציג ללומדים מטרה כללית והקשר רלוונטי לפעילות.
- יש להגדיר משימה ברורה, מעניינת וברת ביצוע וכן מותאמת ליכולות הקוגניטיביות של הלומדים.

התוצרים יכולים להיות:

·        פתרון בעיה או חידה
·        גיבוש עמדה והגנה עליה
·        תכנון תוצר על פי דרישות
·        ניתוח והערכת מקורות
·        כתיבת סיכום
·        הכנת מסע שכנוע
·        עבודה יצירתית
·        אחר, או כל שילוב של הגישות השונות   

 

 - כאן יוזכרו הכלים/הסביבה שבה יוכן התוצר (כגון PowerPoint).

שימו לב: בחלק זה לא מפורטים שלבי ביצוע המשימה – אלא רק את אפיון המטרה הסופית.