חקרשת - סיכום

 

בחלק זה על המורה לתאר בקצרה מה השיגו הלומדים על ידי השלמת פעילות זו.
התיאור יכול לכלול סוגיות להרחבה וקישורים נוספים למי שעונינים להעמיק בנושא

 
 

 קישורים להעמקת הנושא

 
  
ערוך
  
הערות
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "קישורים להעמקת הנושא".