חקרשת - תהליך

למורה: בחלק זה על המורה לפרט את שלבי ביצוע המשימה.

לדוגמה, לפעילות בקבוצות:
(בפעילות חקרשת מומלץ שהתלמידים  יעבדו בקבוצות)

1. התחלקו לקבוצות - עד 3 תלמידים בכל קבוצה
2. חלקו ביניכם את התפקידים (כל אחד מחברי הקבוצה יהיה אחראי על תחום מסוים בנושא הנחקר)
3. אספו מידע לגבי התחום או תת-הנושא הנבחר של כל אחד ואחד מכם. עבדו באופן עצמאי
4. לרשותכם רשימת קישורים (בלשונית "מקורות מידע")
5. במידה ויש לכם שאלות או לבטים - היעזרו בפורום כדי להתייעץ עם חבריכם לצוות או עם המורה.
6.  לאחר סיום חקירת הנושא, הציגו את הממצאים (התוצר הסופי) במסמך Word או  Power Point
7. את המסמך עם הממצאים העלו לספריית "ממצאים" על פי השלבים הבאים:

א. לחצו "הוסף פריט חדש"
ב. מלאו את השדות הנדרשים
ג. לחצו "הוסף קובץ" ובחרו את המסמך ממחשבכם
ד. לחצו "פתח" ו"אישור"
ה. לחצו "אישור" לשמירה וסיום 

 

שימו לב: את המקורות והמשאבים (המקוונים והלא מקוונים) מומלץ להציג בשלב המתאים בתהליך ביצוע המשימה. הפעילות יכולה לכלול סדרה אחת של מקורות לכולם, או מקורות שונים לכל קבוצה/תפקיד.

 

 פורום צוותים לחקרשת

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של לוח הדיונים "פורום צוותים לחקרשת".

 

 

 

 ממצאים

 
קבצים מצורפים
  
  
הערות
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "ממצאים".