יזכור - במותם ציוו לנו את החיים

 

 
על בית הספר להשלים את שמות הנופלים שלו.
 
 

 

שם הנופל​

 

תאריך נפילתו​

 

סיפור נפילתו​

 

הקשר לבית הספר​