דף הבית - מטלה
בית ספר יובלי הבשור > תבניות אתר > מטלה
מטלה בנושא : כאן יש לכתוב את נושא המטלה
כאן יש להסביר ב 2-3 שורות את מטרת המטלה ואת התהליך שברצונך שהתלמידים יעברו.
כאן תפורט המטלה
 
לנוחיותכם צירפנו הנחיות אפשריות :
 
עליכם לחקור את הנושא ______________ היעזרו לשם כך בקישורים שנמצאים בתחתית העמוד.
בעבודתכם התייחסו לנקודות הבאות:
  •  ____________________________
  • ____________________________
  • ____________________________

את העבודה הכינו ב _____________

בסיום המשימה העלו את עבודתכם לאתר. להעלאת העבודות לחצו על כפתור "העלאת עבודות לאתר".

בכל שלב בו תרצו לשאול את המורים ולהתייעץ עימם בנושאים לא ברורים  תוכלו להיעזר בפורום שאלות למורה.

למעבר לפורום לחצו על כפתור "פורום שאלות למורה"

 

 

 

 

 קישורים

 
  
ערוך
  
הערות
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "קישורים".
 
 
 
כאן יש לקשר לרשימת העבודות באתר הכיתה
 
 

​הרשאות:

מורים - הרשאת "עיצוב"

תלמידים - הרשאת "השתתפות"

לא לשכוח להסתיר הנחיות אלו בסיום