עיתון בית הספר - current_affairs

 

 

 

כאן יש לכתוב כתבות העוסקות בנושאים השוטפים.

למשל תלמידים כותבים על  משבר המים בישראל, עסקת שליט, רכבת ישראל  ועוד.

 

 

 כותבים על... [1]

 
 
 

 כותבים על... [2]