מועצת תלמידים - Meetingprotocols
כאן יתויקו סיכומי ישיבות מועצת תלמידים.
באופן זה, שאר תלמידי בית הספר יוכלו להתעדכן במתרחש.
 
 

 סיכומים מישיבות מועצת תלמידים

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "סיכומים מישיבות מועצת תלמידים".