מועצת תלמידים - nominee

מועמד מס' 1                    מועמד מס' 2               מועמד מס' 3              .......

תמונה                            תמונה                      תמונה                      .....

 

חשוב מאוד!!!

 כי לדף זה תהיינה הרשאות סגורות, על מנת שלא לחשוף את תמונות התלמידים לאנשים שאינם בעלי סיסמה.