תעודת זהות - דף הבית
תעודת זהות ל.... כאן מלאו את הנושא של המשימה
כאן יש להכניס תמונה בנושא
 
 

הנחיות להכנת תעודת זהות

כאן יש לכתוב תיאור כללי על הנושא והנחיות מפורטות.

לנוחיותכם הצעה לכתיבת משימה:

בעבודה זו עליכם להכין תעודת זהות ל_________

פעלו לפי ההוראות הבאות:

 • חפשו באינטרנט מידע על ________, היעזרו ב_____(מספר) אתרים.
 • קראו את המידע ובחרו מתוכו את החלקים המתאימים לכם.
 • פתחו קובץ Word או מצגת Power Point והכינו את תעודת הזהות לפי הקריטריונים הבאים:
  • ___________
  • ___________
  • ___________
  • ___________
 • הציגו את האתרים בהם השתמשתם להכנת תעודת הזהות בקובץ ה-Word או העלו אותם לרשימת הקישורים. העלו את הקובץ לספריית עבודות.

 

 

 

 

 

 

  

 

כאן יש לקשר לרשימת העבודות באתר הכיתה

 

 יש להוסיף היפר קישור לכפתורים הנ"ל.

הרשאות:

מורים - הרשאת "עיצוב"

תלמידים - הרשאת "השתתפות"

בסיום: יש למחוק את ההנחיות הללו.