תעודת זהות - madrih
 

מדריך לעבודה עם תבנית תעודת הזהות
(לא לשכוח להסיר הרשאות לתלמידים ממדריך זה)

רציונל: תבנית תעודת הזהות נועדה לעורר וליצור עניין בנלמד ולקשר לסביבת החיים של התלמיד. הרעיון המרכזי הוא לייצר הנעה (מוטיבציה) דרך נושאים המעניינים את התלמידים וכך לרתום אותם לטובת התכנים הלימודיים.

בסרגל הימני של התבנית ניתן למצוא:

א. תעודת זהות – קישורים למידע

ב. עבודות תלמידים

    ß הוסיפו את ההיפר קישורים הנ"ל לכפתורים המופיעים בתבנית.
         בסיום, הורידו את הקישורים הללו מהסרגל הימני כדי למנוע כפילות.

ג. עזרה – דפי עזרה לתלמיד

ד. מדריך למורה שכולל: מדריך לעבודה עם התבנית + תבנית לדוגמה (פעילות מוכנה)

חלקי התבנית:

רכיב טכנולוגי

הסבר ושלבי העבודה

כותרת דף

"תעודת זהות ל " - כאן יש למלא את נושא המשימה.

Webpart של עורך תוכן

כאן יש מקום להכנסת תמונה בנושא הנבחר.

Webpart של עורך תוכן

הקדמה והנחיות עבודה – בחלק זה יוצג נושא המשימה שיכלול תיאור כללי על הנושא והנחיות מפורטות לתלמידים. על התיאור להכיל את פריטי מידע המעניינים ביותר כדי לעורר רצון לחקר בקרב הלומדים.

2        כפתורים

1.      קישורים – מעביר אל ספריית קישורים שבה יוצגו הקישורים שנמצאו על ידי התלמידים, מתוך מטרה להפוך את התלמידים לשותפים בתהליך הלמידה והחקירה. בדרך זו התלמידים גם לומדים את יכולת החיפוש באינטרנט ויכולת הסינון של הפריטים החשובים ובחירתם. חשוב מאוד לבדוק את האתרים ולהסב את תשומת לב התלמידים לכתיבת התיאור והעתקת כתובת URL כראוי. 

2.   ספריית עבודות תלמידים – בספרייה זו התלמידים יעלו את התוצרים שלהם. בדרך זו הם ירכשו מיומנויות של שמירת קבצים והעלאתם לאתר.

תהליך זה יכול לתת מענה למשוב חוזר בין המורים לתלמידים.

 

דוגמה : תעודת זהות לפרה

הערה: לתבנית צירפנו דוגמה אשר תוכל לסייע למורים לעבוד עם התבנית.  
יש להסתיר מהתלמידים את קישור לדוגמה.

[גרסת הדפסה]